Hvem er vi

Opholdsstedet DanCareHome

Opholdsstedet DanCareHome er godkendt til 7 børn og unge, og modtagelse af akutte opgaver. Her er en lille robust og stabil medarbejderstab, som har haft et tæt samarbejde i mange år.

Udover den almene, social og specialpædagogiske praksis, har vi særlige kompetencer omkring børn, unge og familier med anden etnisk baggrund og omsorgssvigtede børn og unge. En stor del af medarbejdergruppen er selv med anden etnisk herkomst og har derfor interkulturelle kompetencer og ressourcer til at skabe bæredygtige tillidsforhold og samarbejde med forældre og familie af anden etnisk herkomst.
Vores erfaring med anden etnisk kultur vil kunne være med til at nedbryde barrierer og tabuer omkring anbringelsen, og dermed bane vejen for inddragelse og involvering af forældrene og familien.

Opholdsstedet DanCare Home er godkendt til 7 børn og unge, og modtagelse af akutte opgaver. Her er en lille robust og stabil medarbejderstab, som har haft et tæt samarbejde i mange år.

Udover den almene, social og specialpædagogiske praksis, har vi særlige kompetencer omkring børn, unge og familier med anden etnisk baggrund og omsorgssvigtede børn og unge. En stor del af medarbejdergruppen er selv med anden etnisk herkomst og har derfor interkulturelle kompetencer og ressourcer til at skabe bæredygtige tillidsforhold og samarbejde med forældre og familie af anden etnisk herkomst.
Vores erfaring med anden etnisk kultur vil kunne være med til at nedbryde barrierer og tabuer omkring anbringelsen, og dermed bane vejen for inddragelse og involvering af forældrene og familien.

 

forest-75000_960_720

Hvem er vi

DanCareHome

Navnet DanCareHome og opholdsstedets visioner udspringer fra CARE-modellen, hvori betegnelserne dækker følgende: 

Dan: For de danske værdier og normer.

Care: Betegnelsen for omsorg og hvad det vil sige at kære sig om nogen.
Vi tager afsæt i ”Care-modellen”, i arbejdet med kaosramte børn og unge, som lever hvor ”hjem, ikke er hjemme”.

Hvori en kerneydelse på DanCareHome er omsorg. Børnene kan være nede i en alder af 7 år ved indskrivningen, og der er brug for, at vi skaber et hjemligt miljø, hvor der er rart og trygt.
De voksne er nogle, man kan regne med, og er nærværende i tale, kropssprog og handling – vi går ikke af vejen for en krammer, hverken fysisk eller mentalt.
Vi prioriterer nærvær og gensidig tillid i forældresamarbejdet. Det nærvær i forældresamarbejdet smitter positivt af på børnene, og det er i overensstemmelse med vores syn på ”det hele menneske”.

Home: Vi vil leve op til begrebet Home og hjem. Med sjæl og hjerte, bestræbe os på at gøre DanCareHome til et personligt hjemsted for den enkelte. Bestræbe os på at skabe de trygge rammer, det trygge miljø og de velkendte dagligdagsrytmer, akkurat som man vil kende fra ethvert velfungerende hjem. DanCareHome vil som botilbud, være et anerkendt hjem af både barnet/ den unge og dennes omgivelser. Hvor man vil fornemme en sund trivsel, og beboerens følelse af at høre til deres hjem.

Vi tilbyder:

Midlertidige kortvarige anbringelser og Støtte/kontaktperson-ordninger

Vi tilbyder: Midlertidige kortvarige anbringelser og Støtte/kontaktperson-ordninger

Vi tilbyder: Midlertidige kortvarige anbringelser og Støtte/kontaktperson-ordninger