Kære Børne- og ungekonsulent

logo

DanCarehome vil hermed gerne inviterer dig/jer til en rundvisning og introduktion af det nyoprettede opholdssted DanCareHome i Galten, Skanderborg kommune.

Vi er en social-specialpædagog og en socialrådgiver med en diplomuddannelse i ledelse, og har tilsammen mange års erfaring og indsigt inden for området: socialt udsatte børn og unge.
Vi er gået sammen om at skabe et unikt opholdssted, for særligt udsatte børn og unge, der på indskrivningstidspunktet er i alderen 7-14 år. Vi er godkendt som socialpædagogisk opholdssted under § 66, stk.1, nr. 5 til 7 indskrivninger med en målgruppe som omfatter:
– Kriminalitetstruede drenge og piger, herunder også sager med børn og unge i en banderelateret risikozone.
– Børn og unge med tilknytningsvanskeligheder.
– Børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, fysisk og psykisk vold eller andre sociale problematikker i- og uden for familien.
– Børn og unge der har en mislykket skolegang og udskrevet fra en eller flere skoler.
– Diagnosticerede og dobbeltdiagnosticerede børn og unge med forskellige udfordringer samt socialt bagland.

Ring eller skriv for nærmere aftale.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted