Kære Børne- og ungekonsulent

logo

DanCarehome vil hermed gerne inviterer dig/jer til en rundvisning og introduktion af det nyoprettede opholdssted DanCareHome i Galten, Skanderborg kommune.

Vi er en social-specialpædagog og en socialrådgiver med en diplomuddannelse i ledelse, og har tilsammen mange års erfaring og indsigt inden for området: socialt udsatte børn og unge.
Vi er gået sammen om at skabe et unikt opholdssted, for særligt udsatte børn og unge, der på indskrivningstidspunktet er i alderen 7-14 år. Vi er godkendt som socialpædagogisk opholdssted under § 66, stk.1, nr. 5 til 7 indskrivninger med en målgruppe som omfatter:
– Kriminalitetstruede drenge og piger, herunder også sager med børn og unge i en banderelateret risikozone.
– Børn og unge med tilknytningsvanskeligheder.
– Børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, fysisk og psykisk vold eller andre sociale problematikker i- og uden for familien.
– Børn og unge der har en mislykket skolegang og udskrevet fra en eller flere skoler.
– Diagnosticerede og dobbeltdiagnosticerede børn og unge med forskellige udfordringer samt socialt bagland.

Ring eller skriv for nærmere aftale.

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted