Job hos Dancare Home

2 Ledige stillinger

Nye vikarer søges til opstart af det nye social/specialpædagogiske opholdssted DanCare Home, tæt på Aarhus

Vi er en nyopstartet døgninstitution, der har eksisteret i godt 1 år, med fokus på høj faglighed og udvikling. Vi udvider ret hurtigt, og har derfor vi brug for flere medarbejdere.

Har du en pædagogisk/socialfaglig uddannelse som f.eks. pædagog, socialrådgiver lære, eller psykolog. Har du en særlig interesse for at arbejde med udsatte børn og unge mellem 7 og 18 år, med forskellige udfordringer? Er du energisk, engageret og har en forståelse for målgruppen? – så er det måske lige præcis dig vi leder efter!

I huset brænder vi for vores område, og vi søger folk der deler samme passion. Kort er DanCare Home et hjemlignende opholdssted, hvor vi sætter lige så stort fokus på fagligheden, som at der dufter af nybagt brød en søndag morgen. 

Specifikt lægger vi vægt på:

Dine pædagogiske/sociale kompetencer

 • Har erfaring indenfor arbejdet i døgninstitution – inden for området udsatte børn og unge.
 • Har indsigt, forståelse eller erfaring med begrebet integration, børn og unge med anden etnisk baggrund og kulturel brobygning.
 • Har kendskab til- og erfaring i at arbejde med SoS/KRAP moddelen.
 • Har en god portion humor og kan arbejde systematisk, loyalt og struktureret.

Dine relationelle kompetencer

 • Er struktureret og effektiv i din opgaveløsning og god at danne nye relationer 
 • Har en anerkendende tilgang i din omgang med mennesker  
 • Er handlekraftig, robust og kan indgå i en foranderlig dagligdag, hvor du er åben overfor, at opgaver kan forandre sig undervejs.
 • At du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar over egne opgaver, såvel som at evne at indgå i det øvrige team som en aktiv del.

Dine personlige kompetencer

 • Kan indgå i tværfagligt samarbejde omkring børn og unge,
 • Er professionel, positiv og respektfuld i forhold til både kolleger og samarbejdspartnere.
 • Trives i at arbejde på forskellige tider af døgnet og er indforstået med at du arbejder weekend, aften og nogle gange på helligdage. Du vil i opstarten indgå i vagtplanen og påtage dig de nødvendige opgaver.

Dine kommunikative kompetencer

 • Er rutineret i at arbejde med dokumentation, herunder udviklingsplaner og statusskrivelser.
 • Har ansvarsbevidsthed og selvansvar.
 • Er bevidst om at du vil repræsentere opholdsstedet DanCare Home, og være ansigtet udadtil under vores fælles værdier. 

Vi kan tilbyde:

DanCare Home har en ressourcefokuseret tilgang, der fokuserer på at gøre det enkelte barn/unges kompetencer, til omdrejningspunktet for vores praksis, med henblik på at skabe udviklende succesoplevelser. Vi gør det til en dyd at bidrage til et godt kollegialt miljø, på opholdsstedet. Med en personalestab hvor den kollegiale kultur tillader, at man beriger hinanden med konstruktiv kritik, gode forslag i en meget hierarkisk flad organisation. Hvori ledelsen på opholdsstedet DanCare Home vil være en synlig og tilgængelig del af hverdagen. Du vil få mulighed for at sætte dit eget præg i huset og være med til at skabe den pædagogfaglige og sociale dagsorden, hvor man ikke bliver mødt med ”sådan plejer vi at gøre her”. 

Yderligere oplysninger:

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest inden ansættelse. Det er et krav at have et kørekort. DanCare Home hører ikke under en overenskomst, og løn vil derfor udmåles efter kvalifikationer, under strukturerede og ordentlige forhold.

Ansøgning vedlagt og relevante bilag sendes til info@dancarehome.dk. Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til institutionsleder Ghassan Hassoun på tlf. 53868100 eller pædagogisk leder Sallah Abdallah på tlf. 81744774.

Kørekort:

A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil),

Der er 2 ledige stillinger

Job hos Dancarehome

Vi søger personale, se de 2 stillingsopslag


Socialfagligkoordinator søges til opholdssted i Galten


Har du en særlig interesse for at arbejde med børn og unge mellem 12-22 år? Brænder du for arbejdet med sårbare børn og unge, og vil du være med til at gøre en forskel for børnene og de unge på DanCare Home?

 

Som socialfaglig koordinator kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver i en hverdag, hvor dagene aldrig er ens. Dine arbejdsopgaver vil være:

        Du er det bindeled, der sikrer en høj faglig kvalitet og den skriftlige dokumentation af vores arbejde i form af statusrapporter, mål og udviklingsplaner samt andet skriftligt arbejde.

        Du skal sikre, at der er progression i vores arbejde, samt at arbejdet udføres i forhold til målene i handleplanen. Samtidig er du med til at vurdere hvornår målene er opnået eller hvornår rådgiver skal underrettes ved for eksempel bekymring.

        Du skal formidle den unges udvikling til anbringende kommune samt være bindeled mellem ung og anbringende kommune b.la. ved at planlægge og koordinere møder.

        Du understøtter kollegaerne, ved blandt andet løbende faglig sparring og opfølgningsmøder.

        Generelt har du en bred vifte af kontaktflader både internt og eksternt. Dette med henblik på kvalitetssikring og udvikling af vores opgaveløsning.

        Du vil være en del af visitationsudvalget, hvor du skal gennemgå sagsakter og deltage ved indskrivningsmøder mm.

Derfor er det vigtigt for os, at du besidder følgende kompetencer:

        Du er socialrådgiver som har erfaring med målgruppen eller har en anden relevant faglig uddannelsesmæssig baggrund.

        Du er skarp god til at samarbejde og har en anerkendende tilgang til dig selv og andre

        Du er selvstændig, initiativrig, kan arbejde med korte deadlines og håndtere mange forskellige opgaver på én gang. Med andre ord formår du både at arbejde struktureret og håndtere at tingene ikke altid går som planlagt. Derfor er det vigtigt, at du ser dig selv som en der kan bevare overblikket, prioritere samt have mange bolde i luften på en gang.

        Du er dygtig og effektiv til at formulere dig på skrift og har mindst 3 års erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge.

        Er indstillet på aftenarbejde, arbejde hver anden weekend, samt på helligdage etc.

        Har kørekort.

 

Vi tilbyder:

        Et selvstændigt job, hvor du arbejder med mennesker og har engagerede kollegaer.

        En ny udviklingsorienteret organisation med spændende opgaver og en afvekslende hverdag.

        En stærk faglighed og fokus på faglig udvikling, herunder også metodeudvikling.

        En velorganiseret og veldrevet institution med en velfungerende hverdag.

        Et stærkt fokus på løbende udvikling og udbygning af vores tilbud og indsatser

 

Lidt om os:

DanCare Home målgruppe er børn og unge med psykosocialbelastet baggrund, som har efterladt spor i udviklingen.

Vi repræsenterer et pædagogisk alternativ for netop de unge som mange andre institutioner og opholdssteder ikke formår at rumme. Vi har bred erfaring inden for arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge herunder ungdomssanktioner, kriminalitetstruende unge, misbrugende unge, tvangsanbringelser, frivillige anbringelser, udslusning og efterværn samt sager fra UKN. Vi har gode og langtidsholdbare resultater og vi brænder for vores arbejde med de unge.

Vores mål er at reducere udsathed og selvstændiggøre vores unge.

Yderligere oplysninger:

Du ansættes i en fast stilling. Jobbet er på 37 timer ugentligt, med mulighed for øgning, hvis det ønskes. Du bliver en del af et socialpædagogisk team, der stiller høje krav til hinanden, og som hele tiden har fokus på at skabe de bedste anbringelsesbetingelser for vores unge– Vi modtager ikke besøg på stedet i ansøgningsperioden og besvarer ikke telefoniske henvendelser vedr. stillingen.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist d. 26.04.2021. Ansættelsesdato d. 01.05.2021 eller snarest derefter. Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til info@dancarehome.dk. Bemærk, at der ved ansættelsen vil blive indhentet udvidet børneattest samt straffeattest.


Socialpædagogiske medarbejdere søges til opholdssted i Galten

 

Vi søger nye kollegaer- som har lysten og viljen til at arbejde inden for rammerne af DanCare Homes værdier, kultur, faglighed og kvalitetssikringsprocesser. DanCare Home vægter faglighed, engagement, dynamik, selvstændighed og handlekraftige personligheder blandt personalet. Har du erfaring med arbejdet med udsatte børn- og unge? Og brænder du for at arbejde med udvikling og udredning? Så er det måske noget for dig!

 

DanCare Home er en selvejende døgnbemandet institution i Galten med plads til syv børn og unge. DanCare Home er et lille, familielignende opholdssted, hvor fællesskabet en vigtig ramme. Vi søger vikar, som kan indgå i DanCare Home struktur og socialpædagogiske arbejde med vores anbragte børn og unge.

 

Vi forventer af dig, at du:

·       Er uddannet pædagog eller har lignende relevant grunduddannelse, gerne med efteruddannelse indenfor familie, børne og ungeområdet.

·       Har erfaring med arbejdet på et opholdssted med udsatte familier, gerne indenfor børn og ungeområdet, og som har kendskab til vores teoretiske fundament.

·       Brænder for sit arbejde og vil være med til at gøre en forskel som pædagog for anbragte unge. Er tydelig i dine krav og forventninger til de unge og kan sige fra.

·       Kan arbejde systematisk og målrettet med pædagogiske indsatser og er loyal overfor fælles beslutninger.

·       Er rutineret i at arbejde med dokumentation, herunder statusskrivelser. Kan formidle både skriftligt såvel mundtligt, et pædagogisk budskab.

·       Er handlekraftig og robust og kan indgå i en foranderlig dagligdag, hvor du er åben overfor, at opgaver kan forandre sig undervejs.

·       Kan indgå i tværfagligt samarbejde omkring børn og unge og er positiv og respektfuld i forhold til både kolleger og samarbejdspartnere.

·       At du er god til at etablere og opretholde en positiv relation til unge, og forstår vigtigheden af denne relation i det pædagogiske arbejde.

·       Har kørekort er en betingelse, ligesom en ren straffe- og børneattest er at selvfølgeligt krav.

 

Vi kan tilbyde dig:

·       En ny udviklingsorienteret organisation med spændende opgaver og en afvekslende hverdag.

·       Engagerede og kompetente kolleger med stor erfaring i arbejdet.

·       En stærk faglighed og fokus på faglig udvikling, herunder også metodeudvikling.

·       En velorganiseret og veldrevet institution med en velfungerende hverdag.

·       Fast ekstern supervision og løbende sparring fra nærmeste leder og kolleger.

·       Et stærkt fokus på løbende udvikling og udbygning af vores tilbud og indsatser

·       Et internt samarbejde præget af respekt, anerkendelse og humor.

·       Et velfungerende eksternt samarbejde.

 

Info:

Du bliver en del af et socialpædagogisk team, der stiller høje krav til hinanden, og som hele tiden har fokus på at skabe de bedste anbringelsesbetingelser for vores unge.

Arbejdsbetingelser: Der vil være én weekendvagt og i alt 10-12 blandede vagter på en måned. Heriblandt døgnvagter.

·       Stillingerne er på 15-20 t/uge med mulighed for supplerende timer i perioder

·       Ansøgningsfrist d. 03.05.2021.

·       Løn: efter kvalifikation og erfaring

 

 

Ansøgning: CV, motiveret ansøgning, eksamensbevis og eventuelle andre dokumenter sendes til info@dancarehome.dk.