Vores målgruppe

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-22 år med psykosocialbelastet baggrund, som har efterladt spor i udviklingen. Der er 7 pladser, hvor 6 pladser under SEL § 66, stk. 1, nr. 6, og den synede plads er fleksibel mellem SL. § 66, st. 1, nr. 6 og SL. § 107.

 

Stifterne af DanCare er sociale fagfolk kommer selv fra en baggrund der er anden etnisk end dansk. Forståelsen og koblingen imellem det etniske og det danske har igennem årene givet en bred vifte af kompetencer og ressourcer inden for det interkulturelle socialpædagogiske arbejde. Som noget andet erfarer vi at den interkulturelle indsigt kan være en forudsætter for en

etablering af tillidsforhold og godt samarbejde med familierne til de anbragte.


I
anbringelsesforløbet, tilbyder vi en systematisk udviklingsorienteret indsats, som ud fra myndighedenshandleplan, tilrettelægges målbar og håndholdt, under det vi kalder for den individuelle udviklingsplan. Med vores personlige og faglig erfaring, i arbejdet med udsatte flygtningebørn, og vi besidder bredtfavnende viden og indsigt, i de sociale- og adfærdsmæssige-, såvel som de kulturelle, baggrundsmæssige faktorer som kan være udfordrende. Vi knækker koden og vi tilbyder den fornødne hjælp til anbragte såvel som familierne. Vi er med til at nedbryde tabuet omkring anbringelser og opholdssteder, som negativt og hermed bane vejen for inddragelse og et godt samarbejde med familierne.

 

Målgruppen kan omfatte unge, som har begået alvorlig kriminalitet, være i risiko for at komme det og evt. være idømt ungdomssanktion. DanCareHome pædagogiske metoder og tilgange, er blandt andet coachende samtaler og Open College Network (OCN), som en ressourcebasseret metode til at tydeliggøre det enkelte barn eller unges aktuelle kompetencer med henblik på at opbygge selvtillid og selvværd, samt understøtte eventuelle fremtidsvalg indenfor beskæftigelsesområdet.

Vores målgruppe

Målgruppen for DanCareHome

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-22 år med psykosocialbelastet baggrund, som har efterladt spor i udviklingen. Der er 7 pladser, hvor 6 pladser under SEL § 66, stk. 1, nr. 6, og den synede plads er fleksibel mellem SL. § 66, st. 1, nr. 6 og SL. § 107.

Målgruppen kan omfatte unge, som har begået alvorlig kriminalitet, være i risiko for at komme det og evt. være idømt ungdomssanktion. DanCareHome pædagogiske metoder og tilgange, er blandt andet coachende samtaler og Open College Network (OCN), som en ressourcebasseret metode til at tydeliggøre det enkelte barn eller unges aktuelle kompetencer med henblik på at opbygge selvtillid og selvværd, samt understøtte eventuelle fremtidsvalg indenfor beskæftigelsesområdet.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted