Vores målgruppe

Målgruppen for DanCareHome

Som udgangspunkt varetager DanCareHome børn og unge, der på indskrivningstidspunktet er i alderen 7 og 14 år. Børn og unge som ofte er præget af en stærk belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden til følge. Vores målgrupper omfatter:

Børn og unge med tilknytningsvanskeligheder der er udfordre dem i, at tilpasse sig, indgå i og fastholde sociale relationer/fællesskaber.

Børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, fysisk og psykisk vold eller andre sociale problematikker i, og uden for familien.

Børn og unge der har en mislykket skolegang og bortvist fra en eller flere skoler. Kendetegnet af utilpasaede adfærdsmæssige forhold, som vold, verbal og fysisk chikane, mobning mm.

Diagnosticerede/dobbeltdiagnosticerede børn og unge, med eksempelvis angst, OCD, depression, personlighedsforstyrrelse, ADHD eller ADD.

Børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, der er svære at rumme i andre institutioner.

Børn og unge der befinder sig i en kriminel risikogruppe, og udviser interesser for kriminelle løbebaner og bandemiljøer. Der har behov for målrettede individuelle forebyggende indsatser.

Kriminalitetstruede piger og drenge i alderen 10-14 år. Heraf en undergruppe af mistænkte, for kriminalitet ved straffeloven. Med behov for helhedsorienterede indsatser for bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

DanCareHome varetager ikke opgaver som omhandler borgere, der har et aktivt misbrugsproblem. Vi er bevidste om at der under anbringesesperioden kan være risiko for at opdage, eller udvikle et misbrugsproblem. Som vi tager hånd om. DanCareHome har viden, indsigt og erfaring i arbejdet med integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere. Vi kender til de forskellige kulturer og kulturmønstre. Vi forstår hvordan en baggrund med traumaoplevelser, kan påvirke den enkeltes levevilkår, i den danske samfund. I DanCareHome er der plads til forskelligheder, ud fra et mangfoldigt menneskesyn, baseret på de danske normer og værdier.

Vores målgruppe

Målgruppen for DanCareHome

Som udgangspunkt varetager DanCareHome børn og unge, der på indskrivningstidspunktet er i alderen 7 og 14 år. Børn og unge som ofte er præget af en stærk belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden til følge. Vores målgrupper omfatter:

  • Børn og unge med tilknytningsvanskeligheder der er udfordre dem i, at tilpasse sig, indgå i og fastholde sociale relationer/fællesskaber.​
  • Børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, fysisk og psykisk vold eller andre sociale problematikker i, og uden for familien.
  • Børn og unge der har en mislykket skolegang og bortvist fra en eller flere skoler. Kendetegnet af utilpasaede adfærdsmæssige forhold, som vold, verbal og fysisk chikane, mobning mm.
  • Diagnosticerede/dobbeltdiagnosticerede børn og unge, med eksempelvis angst, OCD, depression, personlighedsforstyrrelse, ADHD eller ADD.
  • Børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, der er svære at rumme i andre institutioner.
  • Børn og unge der befinder sig i en kriminel risikogruppe, og udviser interesser for kriminelle løbebaner og bandemiljøer. Der har behov for målrettede individuelle forebyggende indsatser.
  • Kriminalitetstruede piger og drenge i alderen 10-14 år. Heraf en undergruppe af mistænkte, for kriminalitet ved straffeloven. Med behov for helhedsorienterede indsatser for bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

DanCareHome varetager ikke opgaver som omhandler borgere, der har et aktivt misbrugsproblem. Vi er bevidste om at der under anbringesesperioden kan være risiko for at opdage, eller udvikle et misbrugsproblem. Som vi tager hånd om. DanCareHome har viden, indsigt og erfaring i arbejdet med integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere. Vi kender til de forskellige kulturer og kulturmønstre. Vi forstår hvordan en baggrund med traumaoplevelser, kan påvirke den enkeltes levevilkår, i den danske samfund. I DanCareHome er der plads til forskelligheder, ud fra et mangfoldigt menneskesyn, baseret på de danske normer og værdier.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted