Målgruppen

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-22 år med psykosocialbelastet baggrund, som har efterladt spor i udviklingen. Der er 7 pladser, hvor 6 pladser under SEL § 66, stk. 1, nr. 6, og den synede plads er fleksibel mellem SL. § 66, st. 1, nr. 6 og SL. § 107.

Stifterne af DanCare er sociale fagfolk kommer selv fra en baggrund der er anden etnisk end dansk. Forståelsen og koblingen imellem det etniske og det danske har igennem årene givet en bred vifte af kompetencer og ressourcer inden for det interkulturelle socialpædagogiske arbejde. Som noget andet erfarer vi at den interkulturelle indsigt kan være en forudsætter for en etablering af tillidsforhold og godt samarbejde med familierne til de anbragte.

Målgruppen for DanCareHome

  • Børnene og de unge kan have mislykket skolegang, have været udsat for omsorgssvigt herunder psykiske/fysiske overgreb, være verbal og fysisk udadreagerende, være involveret i alvorlig kriminalitet eller i risiko for at blive det.
  • Børnene og de unge med almen psykiatriske lidelser kan have tillægsdiagnoser i form af opmærksomhedsforstyrrelser som ADD og ADHD.
  • Børnene og de unge kan forud for indskrivningen i tilbuddet have haft aktive misbrugsproblematikker, men er ved indskrivningen i tilbuddet ude af misbrug eller i målrettet misbrugsbehandling.
  • Målgruppen samlet omfatter også uledsagede flygtninge med opholdstilladelse, indvandrere og eller efterkommere heraf.
  • Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvor vi bidrager til at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennem bl.a. opkvalificering og dialogskabende aktiviteter med unge.
  • Målgruppen kan omfatte unge, som har begået alvorlig kriminalitet, være i risiko for at komme det og evt. være idømt ungdomssanktion (jf. straffelovens § 74a). DanCare Home tilbyder et socialpædagogisk behandlingsforløb, hvor indsatsen struktureres og kontrolleres igennem de 2 sidste faser.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted