Vores målgruppe

Målgruppen for DanCareHome

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-22 år med psykosocialbelastet baggrund, som har efterladt spor i udviklingen. Der er 7 pladser, hvor 6 pladser under SEL § 66, stk. 1, nr. 6, og den synede plads er fleksibel mellem SL. § 66, st. 1, nr. 6 og SL. § 107.

  • Børnene og de unge kan have mislykket skolegang, have været udsat for psykiske/fysiske overgreb, være verbal og fysisk udadreagerende, være involveret i alvorlig kriminalitet eller i risiko for at blive det.
  • Børnene og de unge kan have tillægsdiagnoser i form af opmærksomhedsforstyrrelser som ADD og ADHD.
  • Børnene og de unge kan forud for indskrivningen i tilbuddet have haft aktive misbrugsproblematikker, men er ved indskrivningen i tilbuddet ude af misbrug eller i målrettet misbrugsbehandling.
  • Målgruppen samlet omfatter også flygtninge, indvandrere og eller efterkommere heraf.

Målgruppen kan omfatte unge, som har begået alvorlig kriminalitet, være i risiko for at komme det og evt. være idømt ungdomssanktion. DanCareHome pædagogiske metoder og tilgange, er blandt andet coachende samtaler og Open College Network (OCN), som en ressourcebasseret metode til at tydeliggøre det enkelte barn eller unges aktuelle kompetencer med henblik på at opbygge selvtillid og selvværd, samt understøtte eventuelle fremtidsvalg indenfor beskæftigelsesområdet.

Vores målgruppe

Målgruppen for DanCareHome

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-22 år med psykosocialbelastet baggrund, som har efterladt spor i udviklingen. Der er 7 pladser, hvor 6 pladser under SEL § 66, stk. 1, nr. 6, og den synede plads er fleksibel mellem SL. § 66, st. 1, nr. 6 og SL. § 107.

  • Børnene og de unge kan have mislykket skolegang, have været udsat for psykiske/fysiske overgreb, være verbal og fysisk udadreagerende, være involveret i alvorlig kriminalitet eller i risiko for at blive det.
  • Børnene og de unge kan have tillægsdiagnoser i form af opmærksomhedsforstyrrelser som ADD og ADHD.
  • Børnene og de unge kan forud for indskrivningen i tilbuddet have haft aktive misbrugsproblematikker, men er ved indskrivningen i tilbuddet ude af misbrug eller i målrettet misbrugsbehandling.
  • Målgruppen samlet omfatter også flygtninge, indvandrere og eller efterkommere heraf.

Målgruppen kan omfatte unge, som har begået alvorlig kriminalitet, være i risiko for at komme det og evt. være idømt ungdomssanktion. DanCareHome pædagogiske metoder og tilgange, er blandt andet coachende samtaler og Open College Network (OCN), som en ressourcebasseret metode til at tydeliggøre det enkelte barn eller unges aktuelle kompetencer med henblik på at opbygge selvtillid og selvværd, samt understøtte eventuelle fremtidsvalg indenfor beskæftigelsesområdet.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted