Open Collage Network (OCN)

DanCareHome pædagogiske metoder og tilgange, er blandt andet coachende samtaler og OCN som en ressourcebasseret metode til at tydeliggøre det enkelte barn eller unges aktuelle kompetencer med henblik på at opbygge selvtillid og selvværd, samt understøtte eventuelle fremtidsvalg indenfor beskæftigelsesområdet.

OCN Danmark bygger på følgende principper:

 • Al læring er værd at anerkende uanset hvor og hvordan den tilegnes.
 • Anerkendelse af læring skal ske i små skridt.
 • Alle skal gives lige muligheder uanset forudsætninger.
 • Der tages udgangspunkt i den enkelte borger.

Kvaliteten understøttes af et faglige ekspertpanelnetværk og skabes sammen med brugerne af OCN. Mål og delmål defineret, så det er tydeligt at se. Hvornår en kompetence er opnået.

 • OCN er for alle, og alt læring er værd at anerkende uanset hvor og hvordan den sker.
 • OCN giver følelsen af det som en stor anerkendelse at få papir på det man kan – også selvom læringen ikke kommer fra det formelle skolesystem.
 • OCN-programmerne dækker bredt og omfatter bl.a. faglig, praktisk, såvel som social læring.
 • OCN er en hjælp for personalet i forhold til at vise hvor langt man er nået i mål og delmål med en ung. 
 • OCN er et super redskab til at strukturere den læring der foregår inden for livsduelighedskompetencer. F.eks. Personlig hygiejne, rengøring/ tøjvask, madlavning/ indkøb og mere sociale kompetencer som samarbejde, samt faglige kompetencer.

DU KAN ARBEJDE MED OCN PÅ FLERE NIVEAUER

Der er forskellige niveauer at forstå som udgangspunktet for, hvor den specifikke læring tager sin begyndelse. 

 • Niveau 1 / Støttet
  Borgeren skal have kendskab til emnet, kunne udføre simpel praksis under løbende vejledning. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterierne på,

Niveau 1: Nævne, identificere, vælge, optegne, navngive, gengive

 • Niveau 2 / Selvstændigt
  Borgeren skal i forhold til et givent emne selvstændigt kunne anvende og udføre. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterierne på,

Niveau 2: Beskrive, forklare afgrænse, illustrere, diskutere, definere, undersøge, demonstrere

 • Niveau 3 / Uafhængig
  Borgeren skal mestre en opgave/emne og selvstændigt kunne bygge videre på praksis. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterierne på,

Niveau 3: Analysere, evaluere, sammenligne og nuancere, konkludere og opsummere, beherske, undersøge kritisk.

Niveau for personlige færdigheder 
Dette er et særligt program i OCN-regi og bruges til at dokumentere læring og progression hos borgere med særlige behov. Læringen deles i endnu mindre bider end ellers, men giver stadig mulighed for at borgerne kan få et OCN-bevis.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted