Samarbejde på tværs

DanCare Home samarbejder med eksterne partnere for at opnå de bedste resultater for de unge. Vi skaber en helhedsorienteres indsats med inddragelse af relevante samarbejdspartnere i et tværfagligt samarbejde. Vi har altid interesse i at udvide vores eksterne samarbejdspartnere såfremt det giver mening i arbejdet med vores unge.

Vi har et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, fx

PPR og UU: DanCare Home samarbejder med PPR og UU i Skanderborg Kommunefor at sikre at der bliver fundet det rigtige skole- og eller beskæftigelsestilbud til den unge.

Psykiatere og psykologer: DanCare Home inddrager løbende relevante psykologer og psykiatere såfremt det giver mening for de unges anbringelse. Dette iværksættes i fællesskab med den anbringende kommune.

SSP
Rusmiddelcenter Skanderborg
Netværk af lokale virksomheder: Vores unge tilbydes praktikpladser og/eller direkte ansættelser i ordinære job eller fritidsstillinger.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted