Udslusning og efterværn

Døgninstitutionen DanCare forstår hvor vigtigt det er at blive sendt sikkert afsted, efter en endt anbringelse. DanCare erfarer at efterværn, i visse sager kan være lige så afgørende, som forudgående faser i anbringelsesforløbet. Vores efterværnsmodel indebærer, at DanCare administrerer efterværnet, hvori vi internt ansætter en koordinerende pædagog, som skal varetage hovedindsatsen i efterværnet.

Målet for efterværnet fastlægges i samarbejde mellem den unge, og dennes sagsbehandler i henhold til den sociale handleplan, såfremt at efterværnet bevilliges af anbringelseskommunen. Når et ophold på DanCare nærmer sig sin afslutning, udarbejder vi i fællesskab med den unge, forældre og den anbringende kommune en plan for det afsluttende forløb samt beslutter, hvad der skal ske efter opholdet.

Vi kan tilbyde forskellige løsninger herunder:

Fortsat anbringelse i efterværn jævnfør Lov om Social Service § 76 stk. 3 nr 1. Vi er godkendt til, at være opholdssted for unge i efterværn jævnfør Lov om Social Service § 107.

Fast kontaktpersons ordning i efterværn som et led i den unges udslusning til egen bolig jævnfør Lov om Social Service § 76 stk 3. nr .2.

Vi oplever at de unge ofte rammes af usikkerhed, når tiden kommer til at stå på egne ben. En efterværnsindsats minimerer risikoen for, at mange års positiv udvikling tabes på gulvet. Eftervæn vil bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse som ung voksen. Herunder vil DanCare have fokus på individuelle praksisområder som understøtter den unges uddannelse og beskæftigelse, samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig boligsituation, økonomihåndtering, husholdning mv.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted