Ungdomskriminalitetsnævn

På DanCare Homeopholdssted har vi bred erfaring inden for unge som følges af ungdomskriminalitetsnævnet eller skal i nævnet.

Vi inddrages typisk i forberedelsen til nævnsmøder både ved rådgiver, familie og den unge. Derudover ved straks reaktioner, ved forbedringsforløb, ved tilsynsmøder og generelt i forhold til efterlevelse af afgørelse fra ungdomskriminalitetsnævnet.

 

Reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitets formål er, at børn og unge bringes ud af kriminalitet og tilbage i trivsel. Det skal sikres gennem en helhedsorienteret indsats med mærkbar og hurtig konsekvens, hvor børn og unge bliver stillet til ansvar, når de begår kriminalitet, samtidig med at de understøttes i en kriminalitetsfri tilværelse fremover.

Vi varetager både indsatser med og uden samtykke og er blevet fleksible, kreative og faglig kompetente i vores opgaveløsning.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted