Ungdomssanktion

Sanktionsdømte unge

På DanCare Home har vi stor erfaring med at modtage unge idømt en ungdomssanktion jævnfør straffelovens § 74a.

Vi har erfaring med hele processen i forbindelse med en sanktionsdømt ung herunder:

  • Deltagelse i grundlovsforhør og afhøringer
  • Deltagelse i ungesamråd sammen med sagsbehandler.
  • Deltagelse i netværksmøder og opfølgningsmøder på sikret institution. Vi har et konstruktivt samarbejde med samtlige sikrede institutioner.
  • Samtaler med den unges advokat, politi og relevante samarbejdspartner.
  • Deltagelse i retsmøder
  • Sikre og koordinere indsatsen i forbindelse med overgange mellem faserne i ungdomssanktionen.

 

Ungdomssanktionskoordinator

Derudover kan DanCare Homevaretage rollen som koordinator for den sanktionsdømte unge jævnfør Lov om Social Service § 54 a.

 

Vi har bred erfaring inden for koordinator funktionen i alle faserne. Vi sikrer sammenhængen for den unge, forældrene og andre relevante parter med henblik på, at fastholde de målsætninger, der er fastlagt i handleplanen jævnfør Lov om Social Service § 140.

 

Vi er kreative i vores opgaveløsning, men med den unges udvikling i fokus. DanCare er gennemført koordinatorkursus af socialstyrelsen om ungdomssanktion, og vi er opdateret under ungdomssanktionslovgivningen, og står klar til varetager koordinationsopgaven. Kurset for koordinatorer omfattede bland flere relevante emner som opholdsstedets rolle, ansvarsopgaver, tværprofessionelt samspil, perspektiver – herunder netværksmøder.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted