Vision, mission og værdier

Vores værdier

Sammen gør vi en forskel

Vision: DanCareHome vil være førende inden for opholdssteder og dermed den foretrukne for medarbejdere, samarbejdspartnere og kommuner.

Mission: DanCareHome giver det enkelte menneske et væsentlig bidrag til deres personlige udvikling, og sætter dem i stand til at tage ansvar og præge fremtidens samfund.

Derfor ser vi på det enkelte menneske med potentialer, som udvikles i samspil med andre. Med overbevisningen om, at alle kan udvikle sig, når mennesket sættes i centrum.

Værdigrundlaget tager afsæt i et eksistentielt, humanistisk menneskesyn og menneskers ligeværd. DanCareHome lægger vægt på, at alle vores beboere har deres integritet og ret til værdighed, i så høj grad af selvbestemmelse over eget liv, som muligt.

Ydermere bygger DanCareHome sit værdigrundlag på følgende:

social-care

Omsorg- inddragelse-anerkendelse

At alle borgere, bliver set som unikke mennesker, der bliver mødt der hvor de er. At alle har ret til kontinuitet og stabilitet, da dette er afgørende for et trygt og værdigt liv.

At borgeren bliver set som individ, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse og opdragelse, der er afgørende for dennes personlige udfoldelse og udvikling. Vi har stor passion for arbejdet med børn og unge, og tager udgangspunkt i den individuelle udvikling og behov.

equality

Ligeværdighed

DanCareHome ligger værdi i succesoplevelser. Små og store, som kilde til stadig vækst. Med et fokus på at styrke de unges selvværd, som baggrund for såvel emotionel, kognitiv, social og faglig udvikling.

Alle er lige meget værd, uanset deres baggrund og forhistorie. For os handler det ikke om, at alle skal kunne det samme, men om, at der er en gensidig respekt i handlinger og tale, så den enkelte føler at have lige ret til at indgå i opholdsstedets hverdagsrytmer og fællesskab.

group

Fællesskab

At der skal være højt til loftet og gives plads til at den enkelte kan være sig selv. I en stadig balance og respekt, for fællesskabet og de demokratiske værdier som det er bygget på. Vi er et opholdssted, hvor fællesskabet en vigtig ramme. Vi spiser sammen, deler dagens oplevelser og indgår i et fællesskab, der både kan være forpligtende og kan være omsorgsfuldt.
Vi arbejder for, at vores børn og unge lærer at indgå i, og drage nytte af fællesskaber. Det er altid acceptabelt at sige fra og trække sig. Fællesskabet er vigtigt, men det skal ikke være omklamrende og påtvunget. Et ydre tegn på fællesskabet er vores traditioner som vi gør en dyd ud af. Dels for at skabe struktur i året – og genkendelighed fra år til år.

social-care

Omsorg- inddragelse-anerkendelse

At alle borgere, bliver set som unikke mennesker, der bliver mødt der hvor de er. At alle har ret til kontinuitet og stabilitet, da dette er afgørende for et trygt og værdigt liv.

At borgeren bliver set som individ, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse og opdragelse, der er afgørende for dennes personlige udfoldelse og udvikling. Vi har stor passion for arbejdet med børn og unge, og tager udgangspunkt i den individuelle udvikling og behov.

equality

Ligeværdighed

DanCareHome ligger værdi i succesoplevelser. Små og store, som kilde til stadig vækst. Med et fokus på at styrke de unges selvværd, som baggrund for såvel emotionel, kognitiv, social og faglig udvikling.

Alle er lige meget værd, uanset deres baggrund og forhistorie. For os handler det ikke om, at alle skal kunne det samme, men om, at der er en gensidig respekt i handlinger og tale, så den enkelte føler at have lige ret til at indgå i opholdsstedets hverdagsrytmer og fællesskab.

group

Fællesskab

At der skal være højt til loftet og gives plads til at den enkelte kan være sig selv. I en stadig balance og respekt, for fællesskabet og de demokratiske værdier som det er bygget på. Vi er et opholdssted, hvor fællesskabet en vigtig ramme. Vi spiser sammen, deler dagens oplevelser og indgår i et fællesskab, der både kan være forpligtende og kan være omsorgsfuldt.
Vi arbejder for, at vores børn og unge lærer at indgå i, og drage nytte af fællesskaber. Det er altid acceptabelt at sige fra og trække sig. Fællesskabet er vigtigt, men det skal ikke være omklamrende og påtvunget. Et ydre tegn på fællesskabet er vores traditioner som vi gør en dyd ud af. Dels for at skabe struktur i året – og genkendelighed fra år til år.

Vi gør vores bedste for at du
får et godt opholdssted